huishoudelijk reglement

KLIMZAAL - FACE NORD

Een ieder die toegang wenst tot de North Face klimzaal en haar faciliteiten dient kennis te nemen van deze regels en voorschriften en zich te verplichten deze na te leven. Dit reglement zal permanent worden bekendgemaakt op de website, aan de ingang van het terrein en in de kleedkamers.
Toegang tot de klimzaal
 1. Alle klimmers moeten zich bij de receptie melden om hun toegangsprijs te betalen of hun lidmaatschap te tonen om toegang te krijgen tot de klimzaal. Andere personen mogen de barruimte vrij betreden, maar hebben geen toegang tot de klimzaal. 
 2. 10-sessiekaarten en lidmaatschappen zijn maximaal een jaar geldig.
 3. De minimumleeftijd voor toegang tot de klimzaal, zonder begeleiding van een verantwoordelijke volwassene, is 13 jaar. In dit geval is echter de toestemming van de ouders vereist.
 4. Huisdieren zijn in geen enkel deel van het gebouw toegestaan.
 5. Iedereen die gebruik wil maken van de klimzaal moet eerst een WA-verzekering afsluiten bij de verzekeringsmaatschappij van zijn keuze, mits deze een goede reputatie heeft. Er is geen verzekering inbegrepen in het entreegeld of het abonnement, behalve voor het jaarabonnement, de cursussen en de opleidingen.
 6. Iedereen is verplicht in de klimzaal klimschoenen (en passende sportkleding) te dragen, met uitzondering van groepen (verjaardagsfeestjes, scholen, privégroepen) die schone schoenen moeten hebben, zo mogelijk andere dan die waarmee ze gekomen zijn. Slippers zijn te huur of te koop in de klimhal.
 7. Als u vanuit de hal een afdaler nodig hebt, zal het personeel u een gri-gri ter beschikking stellen als u autonoom bent of een tube als u een beginner bent (onder toezicht van een bevoegd persoon) of als eerste stap in een pedagogische opleiding (cursussen, workshops, scholen).
 8. Magnesiepoeder is toegestaan, maar wordt om gezondheids- en hygiënische redenen sterk afgeraden. Het is verboden voor kinderen tot 12 jaar. Gebruik vloeibare magnesia of klim met je blote handen.
 9. Het is verboden te eten of te drinken in de klimhal of de kleedkamers. Alleen de speciale barruimte is toegestaan.
 10. Bepaalde delen van de klimhal kunnen tijdelijk ontoegankelijk zijn voor cursussen, trainingen of routeopeningen.
 11. Lead climbing is alleen toegestaan als de wereld het toelaat. In dit geval moeten de klimmers hun eigen touw gebruiken.
 12. Bij een grote toeloop van mensen kan het personeelslid om veiligheidsredenen een persoon of een groep de toegang weigeren.
 13. In geval van overtreding van deze regels kan het personeelslid de overtreder op staande voet ontslaan, zonder dat hij verplicht is zijn besluit met redenen te omkleden. In dat geval wordt het saldo van de toegangsprijs of de prijs van het lopende abonnement niet terugbetaald.
Beveiliging
 1. Face Nord wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval als gevolg van afleiding, onhandigheid, nalatigheid, onjuist gebruik van apparatuur of het niet in acht nemen van de veiligheidsregels.
 2. Elke gebruiker verbindt zich ertoe de gedragsregels en de gebruiken van het klimmen te respecteren door alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om zijn eigen veiligheid en die van derden te verzekeren, in het bijzonder de DOUBLE CHECK onderaan EN bovenaan de routes.
 3. Het is verboden om in het gebouw te rennen of over de balustrades te klimmen 
 4. Het is verboden te klimmen onder invloed van alcohol of na inname van enig middel dat onverenigbaar is met de sportbeoefening. 
 5. Soloklimmen is ten strengste verboden. Alleen traverses, niet in touwen, zijn toegestaan zolang de handen van de klimmer niet hoger zijn dan 3 m (twee panelen). In dit geval wordt de parry of crash pad sterk aanbevolen.
 6. Als een klimmer bezig is op een TruBlue zelfbindingslijn, zijn routes op aangrenzende touwen niet toegankelijk en vice versa. 
 7. Alle gebruikers zijn verplicht de ter beschikking gestelde apparatuur te respecteren en deze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te gebruiken, overeenkomstig het beoogde doel en de ontvangen richtlijnen en instructies. In geval van schade, zelfs gedeeltelijk, aan het hem ter beschikking gestelde materiaal, is hij verplicht de schade te vergoeden tegen overlegging van de factuur voor vervanging of reparatie.
 8. Het is ten strengste verboden de veiligheidsuitrusting en de contactdozen zonder toestemming te wijzigen of te verplaatsen. Eenieder die een probleem met deze elementen opmerkt, wordt verzocht dit te melden aan het vaste personeel van de zaal.
 9. Face Nord wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal van persoonlijke bezittingen in het gebouw of op de parkeerplaatsen. sont pas accessibles et vice-versa
Andere
 1. Het is verboden te roken, te roken of drugs te gebruiken in alle lokalen van het gebouw
 2. Zonder schriftelijke toestemming van de directie mag in de zaal geen reclame, handel of cursus worden gehouden.
 3. Het gebruik van smartphones en camera’s is niet verboden in de klimzaal. Alle opnamen en foto’s moeten echter in overeenstemming met de wet worden gemaakt. 
 4. U geeft te allen tijde toestemming voor het gebruik van groepsvideo’s en/of foto’s (min. 5 personen) voor gebruik in communicatiemateriaal ter promotie van Face Nord. Voor individuele foto’s moet een verzoek schriftelijk worden ingediend. 
 5. Het is toegestaan om in het bargedeelte producten te nuttigen die niet door Face Nord worden verkocht (broodjes of andere).
 6. De directie behoudt zich het recht voor de dienstregeling, de prijzen en dit reglement te allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen.