PRIVACY

Het is normaal dat u bijzonder belang hecht aan de manier waarop uw gegevens worden verkregen, gebruikt en gedeeld.

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (het “Beleid”) illustreert het engagement van Face Nord – Société anonyme onder het nummer BE0455 526 351 en waarvan de kantoren gevestigd zijn op Chemin du Chêne aux Haies 2 in Bergen – als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot het respect voor de privacy en bescherming van de persoonlijke gegevens van haar gebruikers en klanten.

Dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens (het “Beleid”) is ook opgesteld om u op de hoogte te stellen van de praktijken en voorwaarden waaronder Face Nord uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en opslaat (de “Gegevens”). “).

U vindt er de verschillende gegevens die we kunnen verzamelen en verwerken of die u ons kunt doorgeven wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt.

Gezien de constante evolutie van wet- en regelgeving met betrekking tot technologie en de bescherming van persoonsgegevens, is het waarschijnlijk dat dit beleid zal worden bijgewerkt.

Als u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van deze site, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen. Als een van de clausules van dit beleid ongeldig of in strijd met de regelgeving wordt verklaard, wordt dit als ongeschreven beschouwd, maar maakt het de andere clausules van dit beleid niet ongeldig.

Dit beleid is van toepassing op de verzamelde gegevens:
 • Via de website;
 • Via de e-mails die worden uitgewisseld tussen Face Nord en u of een ander elektronisch berichtenprogramma;
 • Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt op de Site;
 • Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief van de site (de “nieuwsbrief”).
Het is niet van toepassing op informatie die is verzameld door derden of via sites die door hen worden beheerd; inclusief via applicaties of inhoud (inclusief advertenties) die de gebruiker doorverwijzen naar de Sites.

Wij danken u voor het zorgvuldig lezen van het Beleid om onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw Gegevens duidelijk te begrijpen en om u te informeren dat de raadpleging en/of het gebruik van onze Sites noodzakelijkerwijs de aanvaarding van dit Beleid inhoudt. Indien deze laatste uw lidmaatschap niet verkrijgt, nodigen wij u uit om onze site niet te gebruiken. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de aan Face Nord gecommuniceerde gegevens volledig, nauwkeurig en up-to-date zijn.
1. GEGEVENSVERZAMELING
Tijdens een bezoek aan de site www.facenord.be zonder registratie (inlogtype of andere) uwerzijds op een beveiligde locatie, verzamelt Face Nord geen persoonsgegevens. We verzamelen alleen informatie wanneer u zich registreert op onze site, inlogt op uw account, een aankoop doet, meedoet aan een wedstrijd en/of uitlogt. Face Nord kan bepaalde informatie vastleggen voor statistische, administratieve of siteverbeteringsdoeleinden, zonder dat dit de openbaarmaking van persoonlijke gegevens of de identificatie van een individuele bezoeker mogelijk maakt.

Samengevat kunnen we de volgende gegevens verzamelen:
 • U wordt noodzakelijkerwijs om uw e-mailadres gevraagd als u een gebruikersaccount wilt aanmaken, met ons wilt communiceren via de contactformulieren en/of onze nieuwsbrief wilt ontvangen;
 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit zoals uw achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer kunnen worden opgevraagd;
 • Gegevens met betrekking tot navigatie: dit zijn gegevens met betrekking tot de manier waarop u de Sites gebruikt, waaronder: het IP-adres, de gebruikte browser, de duur van de navigatie, de geschiedenis van zoekopdrachten, het gebruikte besturingssysteem, taal en bekeken pagina’s;
 • Gegevens over uw bezoeken aan onze Sites, inclusief verkeersgegevens, logbestanden en andere gegevens- of communicatiebronnen die u gebruikt terwijl u onze Sites bezoekt;
 • Gegevens met betrekking tot bestellingen: uw postadres is nodig voor het opmaken van facturen. Evenzo moeten uw bankgegevens worden verstrekt om door te gaan met de betaling van uw bestelling;
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van sociale netwerken wanneer u de functies gebruikt.
 • Gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld. De gegevens kunnen rechtstreeks worden verzameld wanneer u ze aan ons overdraagt ​​door middel van de contactformulieren en het aanmaken van een gebruikersaccount, inschrijving op de nieuwsbrief die beschikbaar is op de site en/of meegedeeld wanneer u telefonisch contact met ons opneemt.

Wanneer u via deze verschillende middelen contact met ons opneemt, wordt een kopie van uw uitwisselingen met Face Nord, inclusief e-mailadressen, gemaakt en gearchiveerd.

Face Nord verzamelt ook indirect uw Gegevens door middel van cookies/tracers. We nodigen u uit om ons Cookiebeleid te lezen, dat bedoeld is om u te helpen deze technologieën en het gebruik dat we ervan maken op onze Sites en als onderdeel van onze diensten, applicaties en tools beter te begrijpen.
2. GEBRUIK VAN GEGEVENS
Alle informatie die we van u verzamelen, kan worden gebruikt om:
 • Pas uw ervaring aan en voldoe aan uw individuele behoeften
 • Bied gepersonaliseerde advertentie-inhoud
 • Verbeter onze website
 • Verbeter de klantenservice en uw ondersteuningsbehoeften
 • Neem per e-mail contact met u op
 • Een wedstrijd, promotie of enquête beheren
3. PRIVACY VAN GEGEVENS
Wij zijn de enige eigenaren van de informatie die op deze site wordt verzameld. Uw persoonlijke gegevens zullen om welke reden dan ook, zonder uw toestemming, niet worden verkocht, uitgewisseld, overgedragen of aan een ander bedrijf worden gegeven, behalve als dit nodig is om aan een verzoek en/of transactie te voldoen, zoals het verzenden van een bestelling.
4. DUUR VAN DE OPSLAG VAN GEGEVENS
Face Nord bewaart uw gegevens alleen voor de duur die nodig is voor de doeleinden uiteengezet in artikel 2. Deze bewaartermijn is niet dezelfde, afhankelijk van de gegevens in kwestie, en de aard en het doel van de verzameling kunnen deze duur variëren. Evenzo leggen bepaalde wettelijke verplichtingen een specifieke bewaartermijn op. Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, bewaren we je e-mailadres totdat je je afmeldt.

Wanneer u contact opneemt met Face Nord via de verschillende contactformulieren, e-mail of telefonisch met ons communiceert, worden uw gegevens tot vijf (5) jaar na het laatste contact bewaard. Met betrekking tot uw gebruikersaccount worden uw factureringsgegevens gedurende tien (10) jaar vanaf de aankoopdatum bewaard. De rest van uw gegevens worden gedurende vijf (5) jaar bewaard vanaf uw verzoek om uw gebruikersaccount te deactiveren. Uw creditcardgegevens, voor elke aankoop, worden dertien (13) maanden bewaard vanaf de datum van afschrijving, in geval van geschillen over de transactie. Wanneer u daarom verzoekt, wordt uw gebruikersaccount op de site gedeactiveerd en vervolgens volledig verwijderd aan het einde van de bovengenoemde perioden vanaf de dag dat u het verzoek heeft gedaan.

Ten slotte, wat betreft de Gegevens die worden verzameld door middel van cookies of trackers, deze worden maximaal zes (6) maanden bewaard voor cookies of trackers die het publiek meten en tot dertien (13) maanden voor de anderen. Buiten de bovengenoemde bewaartermijnen worden uw gegevens geanonimiseerd om te worden bewaard voor uitsluitend statistische doeleinden.
5. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. We gebruiken state-of-the-art codering om gevoelige informatie die online wordt verzonden te beschermen. We beschermen uw gegevens ook offline. Alleen werknemers die een specifieke taak moeten uitvoeren (bijvoorbeeld facturering of klantenservice) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers en servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan, worden bewaard in een beveiligde omgeving.
6. WAT ZIJN UW RECHTEN?
In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, met de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april, 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), hebben de gebruikers van wie de gegevens zijn verzameld het recht om deze gegevens, om de correctie of, indien nodig, de verwijdering ervan te vragen.

Gebruikers kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk verzoek per e-mail te sturen naar het adres:

Face Nord
Chemin du chêne aux haies, 2
7000 Mons
Tel. : +32 (0) 65 84 44 30
E-mail : info@facenord.be

Klachten in geval van overtreding van de Belgische regels die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens op deze Website kunnen gericht worden aan de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, op het adres commission@privacycommission.be.
7. BEKENDMAKING AAN DERDEN
We verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan derden. Dit omvat geen vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het exploiteren van onze website of het uitvoeren van onze zaken, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden.

Wij zijn van mening dat het noodzakelijk is om informatie te delen om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden of wanneer dit wettelijk vereist is, te onderzoeken, te voorkomen of er actie op te ondernemen.

Niet-privégegevens kunnen echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of ander gebruik.
8. COOKIES EN ANDERE TRACKERS
Een “cookie” is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen wanneer u een site bezoekt of een advertentie bekijkt. Deze cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren door u diensten of aanbiedingen aan te bieden die overeenkomen met uw interessegebieden. U kunt het gebruik ervan op elk moment weigeren door uw internetbrowser te configureren. De aard en het doel van de cookies die door de Website worden gebruikt, worden hieronder beschreven. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor bepaalde technische functies van de Website en worden slechts voor een beperkte periode bewaard.

De soorten cookies die worden gebruikt
 • Doelgroepmeting (Google Analytics): Doelgroepmetingstools worden ingezet om informatie te verkrijgen over het browsen van bezoekers. Hun doel is om de analyse van het surfgedrag op de site mogelijk te maken voor optimalisatiedoeleinden.
 • Social buttons: Onze site kan computerapplicaties van derden bevatten. Dit kan met name het geval zijn bij knoppen/links naar sociale netwerken (dit is met name het geval bij de knoppen “Delen” en “Vind ik leuk” van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, enz.). We nodigen u daarom uit om hun beleid voor het beheer van cookies en in het bijzonder voor de bescherming van de privacy te raadplegen.
 • Adverteren: dit zijn cookies die op onze site of buiten onze site worden gebruikt om u advertenties te presenteren of u informatie te sturen die is afgestemd op uw interessegebieden. Advertentiecookies worden met name gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en ons te helpen de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten.

Cookiebeheer
Om de installatie van cookies te accepteren of te weigeren, moet u uw internetbrowser configureren. Omdat de configuratie van elke browser anders is, wordt deze beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet hoe u uw wensen op het gebied van cookies kunt wijzigen.

U kunt ze als volgt uitschakelen:

Internet Explorer
 • Kies het menu “Extra” en vervolgens “Internetopties”
 • Klik op het tabblad “Privacy”
 • Selecteer het gewenste niveau met de schuifregelaar

Mozilla Firefox
 • Kies het menu “Extra” en vervolgens “Opties”
 • Klik op het tabblad “Privacy”
 • Selecteer in de vervolgkeuzelijst “Bewaarregels” het gewenste niveau

Google Chrome
 • Voer het adres chrome://settings/ in de adresbalk van de browser in
 • Klik op “geavanceerde instellingen” en vervolgens op “inhoudsinstellingen” en vervolgens op “cookies”
 • Configureer uw browser zoals u dat wilt

Safari
 • Klik op het menu “Safari”
 • Klik op “Voorkeuren”
 • Selecteer op het tabblad “Beveiliging” het gewenste niveau


Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies de navigatie moeilijker of zelfs onmogelijk kan maken.
9. UITSCHRIJVEN
We gebruiken het e-mailadres dat u opgeeft om u bestelinformatie en updates, incidenteel bedrijfsnieuws, gerelateerde productinformatie en meer te sturen. Als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van verdere e-mails, vindt u gedetailleerde uitschrijfinstructies onderaan elke e-mail.
10. TOESTEMMING
Door onze site te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid.
11. CREATIE EN HOSTING VAN DE SITE
De website www.facenord.be werd gecreëerd door:
L.M. SRL
Tel. : +32 (0) 56 33 08 31
E-mail : info@lmstudio.be

De website wordt gehost op:

OVH.com
2 rue Kellermann
59100 Roubaix – France
Tel. : 0 899 498 765